Požadavky na vykupované plastové odpady

Vykupované plastové materiály a odpady musí být suché, vytříděné a správně označené , nesmí být smíchány a obsahovat nečistoty a cizorodé látky.
Veškeré plastové odpady musí být uloženy v neporušených obalech, které zabrání jejich úniku a znečištění.