Výkup kabelů

Vykupujeme Cu kabely ve formě výrobních zmetků, technologických odpadů, nepotřebných zásob čí starých kabelů , které dále recyklujeme na naší recyklační lince. Recyklace kabelů probíhá jejich předrcením, mletím na nožovém a kladivovém mlýnu, separací na vzduchovém třídiči a vibračním stole, kde se roztřídí kovový granulát a plastový granulát. Kabely větších průměrů se recyklují pomoci páracího stroje.